Tisztelettel adózunk az ukrajnai események áldozatai előtt és felháborítónak tartjuk az orosz agressziót!

A Magyarországi Európa Társaság nyilatkozata
A Magyarországi Európa Társaság felszólítja az Oroszországi Föderáció vezetőit, hogy az Ukrajna szuverén területén tartózkodó orosz katonai erőket haladéktalanul vonják vissza és térjenek a békés párbeszéd útjára. A kirobbant konfliktus európai ügy: az Európai Unió és tagállamai számára morális kötelesség kiállni Ukrajna nemzetközi megállapodások által garantált területi épsége és függetlensége mellett. Az európai eszmékért és a jogállamért tüntetőkkel szolidaritást vállalva az új hatalmat és a demokratikus folyamatok kibontakozását minden békés eszközzel támogatnunk kell, míg az orosz agresszió ellen kemény szavakra és tettekre van szükség!
Magyarország kormányának – szövetségeseinkhez, régióbeli partnereinkhez hasonlóan – haladéktalanul el kell ítélnie az orosz beavatkozást! Fontos feladat ugyanakkor, hogy az új kijevi kormány – szembenézve bizonytalan legitimációs helyzetével – olyan liberális nemzetiségi politikát folytasson, amely a nemzeti kisebbségek alapvető jogait és nyelvhasználatát biztosítva fenntartja Ukrajna egységét.
Az Európai Uniónak, élve gazdasági és politikai befolyásával, egységesen kell fellépnie az Ukrajnát ért orosz agresszióval szemben. Felhívjuk az Európai Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy az Amerikai Egyesült Államok példáját követve helyezzen kilátásba szankciókat arra az esetre, amennyiben Oroszország nem vonja vissza fegyveres egységeit Ukrajnából! A konfliktus békés megoldásáig minden egyéb kérdéskörben fel kell függeszteni a tárgyalásokat Oroszországgal. Az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak azonnali megfelelő mértékű pénzügyi segítséget kell nyújtania Ukrajnának az államcsőd elkerüléséhez. Az ukrán nép európai uniós tagjelölti ambícióit pedig egyértelműen karoljuk fel!
Az Ukrajna elleni orosz agresszió teljes mértékben igazolhatatlan. Moszkva beavatkozása biztonsági kockázatot jelent az Európai Unióra, főként a kelet-közép-európai térségre nézve, ami ellen Magyarországnak és az Európai Uniónak minden békés eszközzel fel kell lépnie!
2014. március 4. 
* A nyilatkozat nem feltétlenül tükrözi minden MET-tag álláspontját. Az állásfoglalást 28 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett fogadtuk el.
PDF