Veszélyben a magyar elnökség sikere!

A Magyarországi Európa Társaság nyilatkozata*

A Magyarországi Európa Társaság súlyos aggodalmának ad hangot a magyar uniós elnökség küszöbén a kormány politikája miatt, amely veszélyezteti az ország sikerét ebben a rendkívül fontos funkcióban. A féléves időszak a magyar európai uniós tagság és az európai értékrend mélyebb átélésére, a társadalom további európaizálódására nyújtana kivételes lehetőséget. Mégis, az alapvető demokratikus normáknak ellentmondó kormányzati magatartás következtében egyenesen az európai politikai és szellemi élet perifériájára kerülhetünk.

A kormánynak az alkotmányos demokrácia és a jogbiztonság elleni támadássorozata, mindenek előtt az Alkotmánybírósággal, a piacgazdasággal, a „külföldi” nagyvállalatokkal és a médiapluralizmussal szembeni fellépése nem csupán az ellenzéki pártok problémája. Ahogy nem az európai uniós tagállam Magyarország belügye a törvényes jövedelmek visszamenőleges megadóztatása, a Költségvetési Tanács gyakorlati felszámolása, a magán-nyugdíjrendszer kivéreztetésének kormányzati szándéka és a magán-nyugdíjpénztári tagok járulékainak az állami nyugdíjrendszerbe történő erőszakos átterelése. Mindez az európai tendenciáknak ellentmondó oktatáspolitika és a szélsőjobboldallal összekacsintó kultúrpolitika árnyékában történik.

A kormányzat ráadásul már korábban értelmetlen, rosszízű konfliktusokba keveredett európai uniós intézményekkel a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét illetően, valamint populista retorikát használva konfliktust szított a Nemzetközi Valutaalappal. Nem csoda, hogy mind többen figyelik növekvő bizalmatlansággal az egyre követhetetlenebb, voluntarista gazdaságpolitikát,  az intézményi fékek és ellensúlyok lerombolását. A következő félévben elengedhetetlenül szükséges szoros együttműködés dacára 2010. november 25-én az Európai Bizottság is nyilvánosan fejezte ki nyugtalanságát.  

Egyértelmű, hogy az uniós tanácsi elnökség menedzselését képtelenség lesz elválasztani a belpolitikai színtéren zajló rendszerszerű átalakítástól. Az európai és a nemzetközi média figyelmét nem lehet elterelni a jogállamot aláásó kormányzati akciókról semmilyen kommunikációs manőverrel és imidzs-építéssel az elnökségi periódus alatt sem. Amennyiben folytatódik a „forradalmi” kormányzás és kétharmados parlamenti többsége birtokában a jelenlegi hatalom historizáló új alkotmányt kényszerít az országra, akkor a magyar elnökség teljes kudarcba fulladhat és az Európai Unió „enfant terrible”-jévé válhatunk. Ennek nem szabad bekövetkeznie.

Felkérjük a közös európai intézmények és a tagállamok vezető politikusait, hogy kísérjék fokozott figyelemmel a magyarországi negatív folyamatokat és fejtsék ki nyíltan véleményüket! Sürgetőnek tartjuk, hogy az eddigi politika felülvizsgálatával a kormány fejezze ki a jogállamiság és az európai értékek iránti tiszteletét, ami nélkül nem lehet sikeres a soros elnökség.

Ahogy a Fidesz egykori jelszava hangoztatta: „Olyan országban szeretnénk élni, ahol a törvény nem csak a Colát védi”. A Magyarországi Európa Társaság tagjai most olyan Magyarországot kívánnak, ahol a törvény a magyar, európai állampolgárok jogait és a Colát egyaránt védi. 

2010. november 29.

*A nyilatkozat nem feltétlenül egyezik meg minden MET-tag véleményével. A szavazás során 51-en támogattak az állásfoglalás elfogadását, 13-an tartózkodtak.