A reformszerződést megalapozó brüsszeli csúcstalálkozóról

Örömmel fogadtuk a hírt, hogy az Európai Tanács ülésén a tagállamok vezetőinek sikerült megegyezniük a kulcsfontosságú intézményi kérdésekről. Két évvel az alkotmányozási folyamat megrekedése után most komolyan bízhatunk abban, hogy a reformszerződés nyomán az Európai Unió visszanyeri önbizalmát és növelni tudja cselekvőképességét.

Úgy látjuk, hogy az eredeti alkotmánytervezet legfontosabb értékei és vívmányai átkerültek az új megállapodásba. Az ésszerűbb és átláthatóbb belső döntéshozatali rendszer kialakítása, mindenekelőtt a kettős többségi elv bevezetése a kormányközi szinten, a közös kül- és biztonságpolitika megerősítése és az európai diplomáciai testület felállítása, az alapvető emberi jogok chartájának beemelése a szerződésekbe, valamint az EU jogi személyiségének megteremtése áttörés az integráció történetében.

Sajnáljuk ugyanakkor az egységesülő Európa néhány közös szimbólumának - és magának az alkotmány szónak - a kihagyását az összehívott kormányközi konferenciának adott mandátumból. Fájlaljuk, hogy a tanácsi szavazások során a kettős többség rendjét csak 2014-17-től fogják alkalmazni. Aggódunk amiatt is, hogy az Egyesült Királyság kikerülhet az európai integráció fősodrából.

Pragmatikus „eurorealista” alapon mégis tudomásul vesszük, hogy egyrészt az egyes tagállamokban tapasztalható euroszkeptikus félelmek és elitellenes érzelmek következtében, másrészt különösen a jelenlegi lengyel kormány kezdeti álláspontjának megváltoztatása érdekében ezek a kompromisszumok elkerülhetetlenekké váltak. 

Véleményünk szerint a torzításmentes és szabad verseny biztosítása az Európai Unió mindegyik tagállamának alapvető és hosszú távú érdeke. Az intézményi kérdések átmeneti lezárása után immár a közös európai politikák megújítására kell koncentrálnunk!
 
2007. június vége