Taggyűlések 2011

JEGYZŐKÖNYV a Magyarországi Európa Társaság taggyűlése

2011. november 3-án,

Budapest, 1052 Gerlóczy utca 11.

Megjelent: Bakos Anita, Bartha Attila, Bárd Petra, Bársony Fanni, Jerzy Celichowski, Dóczi Zoltán, Fadgyas Gábor, Fóti Tamás, Fürtös Réka, Gagyi Nikolett, Gulyás József, Hegedűs István, Kalmár Szilvia, Kocsis Györgyi, Kovács Éva, Losonczi Lívia, Molnár Anna, Simon Enikő, Számely Éva, Szelényi Zsuzsanna, Szuly Ádám, Szuly Kinga, Takács Ildikó, Tófalvi Zselyke

A jelenlévők levezető elnöknek megválasztották Gulyás Józsefet.

1. A napirendi pontok elfogadása

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a levezető elnök által előterjesztett napirendi pontokat.

2. A MET elnöksége két éves tevékenységéről szóló beszámoló

Az elnökség nevében Hegedűs István elnök kiegészítette a tagoknak írásban megküldött két éves elnökségi beszámolót. A vitában elsősorban a MET 2010. októberi nyilatkozatát és annak következményeit boncolgatták a hozzászólók.

3. Szavazás a beszámoló elfogadásáról.

A jelenlévők 1 tartózkodás mellett elfogadták a beszámolót.

4.   A Felügyelő Bizottság a MET 2010-es pénzügyi mérlegéről.

Bakos Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a taggyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta a MET tavalyi közhasznúsági jelentését és annak részeként a pénzügyi mérleget. Az FB határozatában a beszámolót elfogadásra javasolta.

5. Szavazás a 2010-es pénzügyi beszámolóról.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a pénzügyi beszámolót.

6.     A tisztségviselők megválasztása

Bartha Attila a Jelölő Bizottság nevében ismertette a tisztségviselő-választás menetrendjét és előterjesztette a jelöltek névsorát az egyes posztokra.

Elnökjelölt: Hegedűs István

Alelnök-jelöltek: Jerzy Celichowski, Kocsis Györgyi

Felügyelő bizottsági tagjelöltek:

Bakos Anita, Bárd Petra, Koller Boglárka, Szelényi Zsuzsanna

7.     Titkos (írásbeli) szavazás

8.     Szavazatszámlálás, eredményhirdetés

A tisztújítás eredménye:

A MET elnöke Hegedűs István lett 20 támogató szavazattal, ellenszavazat nem volt.

Alelnökök: Kocsis Györgyi 20 támogató szavazattal, Jerzy Celichowski 20 támogató szavazattal.

A Felügyelő Bizottság tagjai: Bakos Anita: 17 támogató szavazat, Bárd Petra: 20 támogató szavazat, Szelényi Zsuzsanna: 20 támogató szavazat (Koller Boglárka 3 támogató szavazatot kapott).

9. A 2010. évi tagdíj mértékének megállapítása

A megjelent tagok döntöttek arról, hogy jövőre 2.500 forint maradjon vagy 3.000 forintra emelkedjen az éves tagdíj. A jelenlévők 21 támogató szavazattal és 1 ellenszavazattal az emelést támogatták, miközben a tagdíj átszámítva továbbra is 10 euró lesz.

Budapest, 2011. november 3.

Hegedűs István Gulyás József

elnök levezető elnök

magyar