Taggyűlések 2009

JEGYZŐKÖNYV a Magyarországi Európa Társaság taggyűlése

2009. október 7-én,

Budapest, 1052 Gerlóczy u. 11.

Megjelent: Bakonyi Anikó, Bakos Anita, Bartha Attila, Bayer Judit, Bárd Petra, Boros Tamás, Jerzy Celichowski, Csákó Mihály, Deák András, Dóczi Zoltán, Fóti Tamás, Földi Balázs, Garai Valéria, Hegedűs István, Nicholas Kabcenell, Kalmár Szilvia, Kiss Gábor, Kocsis Györgyi, Koller Boglárka, Lafferton Emese, Martin József, Molnár Anna, Molnár Tamás, Rátai Balázs, Szelényi Zsuzsanna, Szuly Kinga, Takács Judit, Zsiga-Kiss Andrea.

A jelenlévők levezető elnöknek megválasztották Fóti Tamást.

1. A MET elnöksége két éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Az elnökség nevében Hegedűs István elnök kiegészítette az írásban szétküldött két éves elnökségi beszámolót.

A hozzászólásokat követően a taggyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2. A 2008. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

Bakos Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a taggyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta az elnökség beszámolóját, a MET tavalyi közhasznúsági jelentését és az FB határozata értelmében a beszámolót elfogadásra javasolja.

A jelenlévő tagok az éves jelentést egyhangú szavazással elfogadták.

3. A 2010. évi tagdíj mértékének megállapítása

Bartha Attila a leköszönő elnökség nevében javasolta, hogy jövőre – a pénzügyi válság és a forint árfolyamának ingadozása mellett - továbbra is 2500 forint legyen a tagdíj.

Az előterjesztést a tagok egyhangúan elfogadták.

4. Szavazás az írországi népszavazással foglalkozó MET-nyilatkozatról

A jelenlévők a már korábban megvitatott nyilatkozat-tervezetet egy ellenszavazat ellenében véglegesen jóváhagyták.

5. A tisztségviselők megválasztása

Garai Valéria a Jelölő Bizottság nevében ismertette a jelöltek névsorát az egyes posztokra. A rövid kampánybeszédek után lezajlott a titkos szavazás.

A tisztújítás eredménye:

A MET elnöke a következő két évben Hegedűs István lett 25 támogató szavazattal, ellenszavazat nem volt, egy tag tartózkodott.

Alelnökök: Bárd Petra 14 támogató szavazattal, Jerzy Celichowski 20 támogató szavazattal. (Molnár Tamás 8 támogató szavazatot kapott.)

A Felügyelő Bizottság tagjai: Bakos Anita: 20 támogató szavazat, Kocsis Györgyi 25 támogató szavazat, Szelényi Zsuzsa: 24 támogató szavazat. (Molnár Tamás 7 támogató szavazatot kapott.)

 

Budapest, 2009. október-november

Hegedűs István Fóti Tamás

elnök levezető elnök

magyar