Taggyűlések 2008

JEGYZŐKÖNYV a Magyarországi Európa Társaság taggyűlése

2008. október 22-én,

Budapest, 1052 Gerlóczy u. 11.

Megjelentek: Bakos Anita, Bartha Attila, Bárd Petra, Garai Valéria, Hegedűs István, Kocsis Györgyi, Martin József, Rátai Balázs, Seres László, Szelényi Zsuzsanna, Szuly Kinga, Zsiga-Kiss Andrea.

A jelenlévők levezető elnöknek megválasztották Szuly Kingát.

1. A 2007. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

Bakos Anita, a felügyelő bizottsági elnöke tájékoztatta a Taggyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta az elnökség beszámolóját, a Társaság tavalyi közhasznúsági jelentését és az FB határozata értelmében a beszámolót elfogadásra javasolja.

A jelenlévő tagok az éves beszámolót egyhangú szavazással elfogadták.

2. A 2009. évi tagdíj mértékének megállapítása

Bartha Attila az elnökség nevében javasolta, hogy jövőre – a pénzügyi válság és a forint árfolyamának ingadozása ellenére - továbbra is 2500 forint legyen a tagdíj.

Az előterjesztést a tagok egyhangúan elfogadták.

Budapest, 2008. november

Hegedűs István, a MET elnöke

Szuly Kinga levezető elnök

magyar