Taggyűlések 2007

A Magyarországi Európa Társaság tisztújító taggyűlése
2007. október 2-án, 20.30, Budapest, 1052 Gerlóczy utca 11.

 

Az eredetileg 20.00-ra összehívott taggyűlés az alapszabály értelmében fél óra múlva a jelenlévők számától függetlenül határozatképessé vált.

1. Hegedűs István elnök az elnökség nevében a taggyűlés levezető elnökének Bucsi Szabó Editet, jegyzőkönyv-vezetőnek pedig Bors Attila asszisztenst javasolta. A megjelentek mindkettejük megválasztását egyhangúlag támogatták.

2. Bucsi Szabó Edit felolvasta a leköszönő elnökség napirendi javaslatát, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

3. Hegedűs István beszélt a kétéves elnökségi ciklus alatt szervezett fontosabb rendezvényekről és a szervezet fejlődéséről. Az elnökség részletes beszámolóját a MET levelezőlistáján korábban mindenki megkapta. A beszámolót a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták.

4. Molnár Tamás, az FB tagja tájékoztatta a taggyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta a Társaság 2006-os közhasznúsági jelentését és egyszerűsített számviteli beszámolóját. Az FB határozata értelmében a beszámolót elfogadásra javasolta. A jelenlévő tagok az éves beszámolót egyhangú szavazással elfogadták.

5. Bartha Attila alelnök az elnökség nevében a tagdíj mértékének változatlanul hagyását javasolta. A megjelentek rövid vita után egyhangúlag támogatták, hogy 2008-ban a tagdíj mértéke változatlanul 2500 forint, azaz 10 € legyen.

6. Kocsis Györgyi, a jelölőbizottság elnöke beszámolt a beérkezett jelölésekről. Összesen 28-an jelöltek a különböző tisztségekre MET-tagokat. Elnöknek 28-an Hegedűs Istvánt jelölték, a két alelnöknek 24-en Bartha Attilát és 23-an Bárd Petrát. Mindannyian vállalták a jelölést.

A Felügyelő Bizottságba Molnár Tamást és Szelényi Zsuzsannát 22-22, Takács Ildikót 20, Kocsis Györgyit és Bakos Anitát 1-1 tag javasolta. Közülök Molnár Tamás és Takács Ildikó (telefonon) a jelöltséget nem vállalta.

7. A választás előtt az elnökségbe jelöltek a MET további szakmai megerősítésének tervéről beszéltek (újabb kiadványok, műhelytanulmányok, blog-fórum).

8. A titkos szavazást követően Molnár Tamás a Szavazatszámláló Bizottság tagja ismertette az eredményeket. Elnök: Hegedűs István: 36 szavazat, alelnök: Bartha Attila és Bárd Petra 36-36 szavazat. A Felügyelő Bizottság tagjai: Szelényi Zsuzsanna 35, Kocsis Györgyi 30, Bakos Anita 29 szavazattal.

9. A Magyarország nemzetközi kapcsolatairól szóló nyilatkozat-tervezet megvitatása során néhány kérdés nyitva maradt, így a döntést a jelenlévők elhalasztották.

10. A taggyűlést 22.19-kor lezárták.

A jelenlévők listája:

Ádám Zoltán, Bakonyi Anikó, Bakos Anita, Bartha Attila, Bayer Judit, Bárd Petra, Bognár Éva, Bucsi Szabó Edit, Campeanu Adina, Jerzy Celichowski, Csuport Alexandra, Egerszegi Dorottya, Garai Valéria, Geszti Judit, Hegedűs István, Holtzer Ágnes, Huszka Beáta, Kocsis Györgyi, Kodaj Bence, Kriza Borbála, Lovas Emese, Martin József, Miklós Bernadett, Molnár Tamás, Mező Dóra, Pintér Mariann, Rátai Balázs, Schay Krisztina, Számely Éva, Szelényi Zsuzsanna, Szöllősi Ildikó, Szuly Kinga, Szűcs Ervin, Vadlövő Judit, Vidra Zsuzsa, Zsiga-Kiss Andrea

A jegyzőkönyv hiteles.

Bors Attila jegyzőkönyv-vezető Hegedűs István, a MET elnöke

magyar