Taggyűlések 2006

JEGYZŐKÖNYV a Magyarországi Európa Társaság taggyűlése
2006. szeptember 20-án, 21.00, Budapest, 1052 Gerlóczy u. 11.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint - levezető elnök: Hegedűs István, a MET elnöke

1. A 2005. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

Molnár Tamás felügyelő bizottsági elnök tájékoztatta a Taggyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta a Társaság tavalyi közhasznúsági jelentését. Az FB határozata értelmében a beszámolót elfogadásra javasolja.
A jelenlévő tagok az éves beszámolót egyhangú szavazással elfogadták.

2. A 2007. évi tagdíj mértékének megállapítása

Hegedűs István az elnökség nevében javasolta, hogy a 2007-es naptári évben a társasági tagdíj emelkedjen évi 2000 forint helyett 2500 forintra. A tagdíj befizetésére a 2007. március 31-i határidő kitűzését indítványozta.
A taggyűlés két határozatot hozott. Az éves tagdíj összegére vonatkozó előterjesztést a tagok egyhangúan elfogadták. A 2007. március 31-i befizetési határidőre vonatkozó javaslatot a tagok szintén egyhangú szavazással elfogadták.
A taggyűlést Hegedűs István elnök 21.30-kor lezárta.
A jegyzőkönyvet készítette: Maurer Krisztina. A jegyzőkönyv hiteles.

Hegedűs István, a MET elnöke     

Maurer Krisztina, jegyzőkönyv-vezető

A jelenlévők listája:
Bartha Attila, Bárd Petra, Bognár Éva, Csuport Alexandra, Fügi Balázs, Garai Valéria, Geszti Judit, Hegedűs István, Juhász Judit, Kincses Péter, Kocsis Györgyi, Kodaj Bence, Körözsi Zsuzsanna, Kriza Borbála, Maurer Krisztina, Mező Dorka, Miklós Bernadett, Mogyoró András, Molnár Tamás, Pintér Mariann, Szelényi Zsuzsanna, Szuly Ádám, Szuly Kinga, Takács Ildikó, Tormássy Zsuzsanna.

magyar